Cigarrens smak - Odlingens omgivning

Tobaksodling - hur påverkar regionen cigarrens smakDet finns många faktorer som påverkar hur en cigarr slutgiltigt kommer att smaka. Vilken typ av tobak som används, vilken mix av tobakssorter som finns i cigarren, var i cigarren olika blad placeras, hur hårt cigarren rullas samt var någonstans tobaken odlats. I denna artikel ska vi gå in lite mer på det sistnämnda, nämligen hur stor påverkan själva plantagen och dess omgivning har.

 

När man inom cigarrvärden pratar om just en omgivnings beskaffenhet gällande tobaksodling så används ofta uttrycket ”Terroir”. Terroir kommer från franskans ”region” och används ofta inom lantbrukssektorn för att beskriva de naturliga faktorer som påverkar ett odlingslandskap. Dessa faktorer inkluderar jord, microklimatet, geologin och terrängen. 

 

En närbelägen bergskedja kan exempelvis skydda mot vind eller en flod kan tillföra sediment till åkrarna. Vad som alltså inte innefattas av Terroir är människan och dennes redskap för att bruka jorden.

 

Efter den Kubanska revolutionen så formligen exploderade testandet av vilken roll terroir har för tobaken och cigarrerna. Det var egentligen inget medvetet beslut utan det bara föreföll sig så då en stor del av Kubas odlar-elit begav sig utanför landet och tog med sig sina fröer till länder som Dominikanska Republiken, Nicaragua och Honduras. När fröerna satts i marken och de första skördar och cigarrer gjorts så märkte man snart att, även om cigarrerna fortfarande hade styrkan och aromen från typisk Kubansk tobak, så fanns det tydliga skillnader i smakerna.

 

Odlingen av Kubanska frön utanför Kuba bidrog till viktiga indikationer om vilken effekt terroir har på den slutgiltiga smaken. Även om andra faktorer så som väder, bladets position på stjälken eller hur bladen processats efter att de skördats, bidrar till hur smakerna utformas så kunde man ändå konstatera att det måste vara något mer som påverkar den slutgiltiga produkten. För att kunna fastställa att även terroir hade en påverkan så var man tvungen att utföra studier där endast terroir ändras medan alla andra faktorer är konstanta.

 

När testerna utförts så kunde man först och främst konstatera att cigarrerna skiljde sig mycket gällande styrkan. Det visade sig att styrkan bestäms utifrån hur mycket organiskt material det finns i jorden. Ju mer organiskt material det finns i jorden, desto mer kväve tas upp av plantan och kväve är basen för att nikotin ska utvecklas. Mängden organiskt material är bara en av sju viktiga faktorer som måste bevakas. Generellt så kan näringsämnena i jorden säga mycket om hur tobaken kommer att smaka. Till exempel kan ration mellan kalcium och magnesium avgöra hur mycket sötma tobaken kommer att få. Ju högre ca/mg ration desto sötare blir tobaken. 

 

Jordens innehåll på järn påverkar också smaken, ju högre järnhalt desto syrligare blir tobaken. En riktigt hög järnhalt gör att det sticker lite på tungan. Järnet ger också en generell ökning av den aromatiska känslan i cigarren. Den röda jorden på Kuba är röd just på grund av höga halter av järn, här behöver experterna inte ens ta prover på jorden utan de kan direkt avgöra hur bra den är endast genom att titta på den.

 

De höga värdena av järn korrelerar även med ett lågt ph-värde. Ett lågt ph-värde ger i sin tur en lång eftersmak från tobaken. Detta låga ph-värde är en av nyckelfaktorerna för den unika smak som Kubansk tobak är så känd för. 

 

Man har inte bara jämfört prover mellan Kuba och andra länder utan även gjort tester mellan olika regioner på Kuba. Dessa studier har exempelvis visat att tobak från San Louis innehåller mycket mer kväve, och därmed mer nikotin, än från San Juan y Martinez regionen. Därför är sistnämnda region mer intressanta för märken som gör lite mildare cigarrer så som Hoyo de Monterrey. De organiska syrorna i jorden skiljer sig också mycket åt mellan nämnda regioner. Vid ett blindtest på Festival del Habano (2014) så fick experter prova cigarrer från båda regionerna och det var en tydlig skillnad mellan dem. Cigarrerna från San Juan hade en tydlig pepprighet och mycket sötma medan cigarrerna från San Luis var mindre voluminös och mer vegetarisk i sina smaker.

Provningar från Dominikanska Republiken och Kuba visar att terroir har en enorm inverkan på tobakens smak. En riktigt bördig gjord ger helt enkelt en riktigt hög kvalité på tobaken. Det viktigaste av allt är att tobaksodlaren känner sin jord och anpassar sig till de fröer och tobakssorter som passar bäst för just dennes jord.

 

Sådär, nu har du lite mer att prata om under dina stunder av välbehag tillsammans med goda vänner. Det finns otroligt mycket att lära om cigarrernas underbara värld och detta är bara början. Vi kommer kontinuerligt att fortsätta denna serie om cigarrernas smaker. Om du inte redan gjort det så anmäl dig till vårt nyhetsbrev så missar du inte senaste nytt från bloggen samt fina erbjudanden som vi då och då skickar ut.

 

Allt gott!

Din cigarrbroder Daniel

Produkter

Handla

Information